Døgnplass
Vogn/bobil 350,- m/strøm (300,- uten strøm) Telt/bil 350,- m/strøm (300,- uten strøm)
Overnattingsgjester
Alle unntatt hjemmeboende barn og barnebarn under 14 år: 50,- pr. natt pr. person.
Fremleie
Fremleie av vogn / hytte er ikke tillatt.
Sesongplass
Sesongplass er 14.350,- + mva + strøm (1,80 pr kwt + 25% mva.) Prisen indeksreguleres årlig. Skjema med måleravlesing på strøm skal leveres innen utgangen av september. For sen levering gir et gebyr på 500,-.
Vintersesong
Etter avtale kan det være mulighet for overnatting fra 1. september til 1. mai, med en åpen dusj og toalett for 50,- pr person pr natt + strøm. Dette inkluderer ikke søppeltømming.
Båtslippen
Det er gratis for campingens gjester å bruke slippen. For andre er det 100,- for å sette ut båt, og 100 for å ta den opp