Døgnplass
  • 01.05.22-30.06.22: Vogn/bobil 400,- m/strøm (350,- uten strøm)
  • 01.07.22-31.07.22: Vogn/bobil 550,- m/strøm (500,- uten strøm)
  • 01.08.22-31.08.22: Vogn/bobil 400,- m/strøm (350,- uten strøm)
  • Telt m. sykkel/motorsykkel 350,- m/strøm (300,- uten strøm)
  • Telt m. bil 400,- m/strøm (350,- uten strøm)
Overnattingsgjester
Alle unntatt hjemmeboende barn og barnebarn under 14 år: 50,- pr. natt pr. person.
Fremleie
Fremleie av vogn/hytte er ikke tillatt.
Sesongplass
Sesongplass er 15.000,- +12% mva totalt 16.800,-  + strøm (2,50 pr kwt + 25% mva.) Prisen indeksreguleres årlig. Skjema med måleravlesing på strøm skal leveres innen utgangen av september. For sen levering gir et gebyr på 500,-.
Vintersesong
Etter avtale kan det være mulighet for overnatting fra 1. september til 1. mai, med en åpen dusj og toalett for 50,- pr person pr natt + strøm. Dette inkluderer ikke søppeltømming.
Båtslippen
Det er gratis for campingens gjester å bruke slippen. For andre er det 100,- for å sette ut båt, og 100 for å ta den opp